Pest, skatter og priser. Befolkningsudviklingen i Køge 1629-72

Kjeld Villadsen: Pest, skatter og priser. Befolkningsudviklingen i Køge 1629-72. (Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, nr. 7). København, 1976. (96 sider). [ISBN 87-7423-058-1]

 

ndhold:

Forord

Kapitel I.

Købstædernes fremgang og fald
Landbrugseksporten som forudsætning for byernes vækst, den europæiske krise
Køges placering

Kapitel II.

Kildemateriale og metode
Demografiske kilder fra 17. århundrede
Konstruktionen af gennemløbende serier

Kapitel III.

Karakteristik og kritik af kilderne
Kirkebøgerne
Dødfødte, hjemmedøbte og flerfødsler
Lakuner og intervaller
Begravelser i kirkeregnskaber og kirkebøger
Kæmnerregnskaberne
Havneregnskaberne

 

Kapitel IV.

Kildernes udsagn: Fødsler, dødsfald, vandringer og indbyggertal
Ægteskabelig og uægteskabelig fertilitet
Familieplanlægning
Beregning af summarisk fertilitet, erfaringer fra det 18. århundrede
Begravede, begravelser og mortalitet
Børnedødeligheden
Kønsfordelingen blandt begravede
Epidemier
Vandringerne
Indbyggertallet

 

Kapitel V.

Økonomisk udvikling: Handel, skatter og prisudvikling
Handel
Skatter
Prisudvikling

 

Kapitel VI.

Sammenfatning og konklusion

 

Noter og henvisninger

Kilder og litteratur

Bilagsfortegnelse
Bilag A 1 Viede og døbte 1645-72 i Køge sogn
Bilag A 2 Døbte, ægte og uægte, med soldaterbørn og landdistriktets børn udsondret 1645-72
Bilag A 3 Antal børn, døbt i 28 ægteskaber 1645-58
Bilag B 1 Begravelsesgennemsnit i forskellige årrækker 1629-72
Bilag B 2 Begravede 1629-72 fordelt i aldersgrupper ud fra sproglige kriterier
Bilag B 3 Gruppen "børn" i forhold til samtlige begravede 1629-70
Bilag B 4 Antal dødsfald pr. måned 1629-72
Bilag C 1 "Mandtal" fra kæmnerregnskabernes skatteregistre 1629-74
Bilag C 2 Antallet af skatteemner 1629-74
Bilag D 1 Indtægter, direkte skatter og udgifter uddraget af kæmnerregnskaberne 1627-74, plus uddrag af ekstraskatteregnskab 1641-45
Bilag D 2 Afgiftspligtig omsætning på Køge havn 1636-71
Bilag D 3 Omsætning på Køge havn, skatteniveau og prisudvikling på rug (kapitelstaksterne) 1636-72
Bilag D 4 Bevægelserne i indbyggertal, omsætning, skatteniveau og priser på brødkorn 1629-72 

Price: 45.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support