Der har været afholdt danske historikermøder siden 1967 og regelmæssigt siden 1995. Formålet med møderne er at give danske historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af institutionel tilknytning med henblik på vidensudveksling, netværksdannelse og gensidig inspiration.

Der er tradition for, at møderne går på omgang mellem landets forskellige historiske fagmiljøer, og i de senere år har de typisk fundet sted hvert andet år. For at sikre kontinuitet og vidensoverførsel sker planlægningen i et tæt samarbejde mellem arrangøren og repræsentanter udpeget af Den danske historiske Forening.

Senest blev Dansk Historikermøde afholdt den 20.-22. august 2018 på M/S Museet for Søfart i Helsingør. Der deltog omkring 150 historikere.

Typisk består konferenceprogrammet af en åbningsceremoni, to eller tre keynote lectures og 20-30 sessioner i form af tematiske sessioner, paneldiskussioner og frie præsentationer. Som regel har historikermødet et overordnet tema, der bidrager med en rød tråd i forbindelse med udvælgelsen af hovedtalere og enkelte sessioner, men først og fremmest afspejler historikermøderne, hvad der rører sig i de danske faghistoriske miljøer.

Dertil kommer et socialt program bestående af en reception, en festmiddag og enkelte ekskursioner.

I forbindelse med de danske historikermøder uddeles prisen for Årets Historiske forskningsresultat og Årets historiske artikel i Historisk Tidsskrift. De tildeles af Den Danske Historiske Forening og gives for at anerkende videnskabelig innovation og kvalitet og anspore til fremragende faghistorisk forskning.

 Fotos: Foroven: keynote lecture i M/S Museet for Søfarts foredragssal, til venstre: udflugt på sundbussen Pernille med Kronborg om bagbord.

 

 

 

Dansk Historikermøde 2020

Næste Dansk Historikermøde finder sted den 24.-26. august 2020 på kongrescentret Alsion i Sønderborg i samarbejde med Syddansk Universitet Sønderborg, Museum Sønderjylland og Rigsarkivet Aabenraa. Program offentliggøres medio marts og herefter vil der være mulighed for tilmelding, bookning af hotel m.v.

PH.D. – HVAD NU?
Karriereworkshop for ph.d.-studerende og postdocs i historie
Sønderborg den 23.-24. august 2020

Keynote lectures er allerede faldet på plads:

JÖRN LEONHARD (Professor, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): "Overburdened Peace: Versailles and the World 1918-1923"I foråret 1919 kom diplomater og statsmænd til Paris for at afslutte den mest omfattende krig, verden endnu havde set. Fire års industriel massekrig havde grundlæggende omformet de samfund, der nu skulle slutte fred og devalueret den politiske tænkning og viden hos de politikere, som skulle forhandle fredsslutningen. Med et skarpt blik for de store globale sammenhænge fortæller Leonhard i sit foredrag historien om fredsforhandlingerne fra en række forskellige lokaliteter, aktører og perspektiver. Han viser, hvordan fredsforhandlingerne blev sammenvævet med en serie opbrud, revolutioner og politiske konfliktlinjer, og han demonstrerer, hvordan det landkort, der blev tegnet med fredsslutningen, har haft konsekvenser for europæisk politik frem til i dag.

ULINKA RUBLACK (Professor, University of Cambridge): "The Triumph of Fashion. National, Regional and Global Histories, 1300-2000"
Foredraget sætter fokus på tøjmodens historie i grænselandet mellem det globale og det lokale eller måske snarere som grænsebryder i forholdet mellem modens ofte multicentriske oprindelser på den ene side og dens mere kulturspecifikke begrænsninger og særpræg på den anden. Det er på den måde et eksempel på, hvor grænsebegrebet kan anvendes i sin bredere betydning.
Ulinka Rublack er født i Tyskland og uddannet I England, hvor hun fungerer som professor i det tidligmoderne europæisk historie på University of Cambridge. Hun er forfatter til en række prisvindende bøger, herunder værket Dressing Up: Cultural Identity in Early Modern Europe, der udkom på Oxford University Press i 2011.