Der har været afholdt danske historikermøder siden 1967 og regelmæssigt siden 1995. Formålet med møderne er at give danske historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af institutionel tilknytning med henblik på vidensudveksling, netværksdannelse og gensidig inspiration.

Der er tradition for, at møderne går på omgang mellem landets forskellige historiske fagmiljøer, og i de senere år har de typisk fundet sted hvert andet år. For at sikre kontinuitet og vidensoverførsel sker planlægningen i et tæt samarbejde mellem arrangøren og repræsentanter udpeget af Den danske historiske Forening.

Senest blev Dansk Historikermøde afholdt den 20.-22. august 2018 på M/S Museet for Søfart i Helsingør. Der deltog omkring 150 historikere.

Næste Dansk Historikermøde finder sted den 24.-26. august 2020 på kongrescentret Alsion i Sønderborg i samarbejde med Syddansk Universitet Sønderborg, Museum Sønderjylland og Rigsarkivet Aabenraa. Se call for papers og sessioner.

Typisk består konferenceprogrammet af en åbningsceremoni, tre ’keynote lectures’ og 20-30 sessioner i form af tematiske sessioner, paneldiskussioner og frie præsentationer. Som regel har historikermødet et overordnet tema, der bidrager med en rød tråd i forbindelse med udvælgelsen af hovedtalere og enkelte sessioner, men først og fremmest afspejler historikermøderne, hvad der rører sig i de danske faghistoriske miljøer.

Dertil kommer et socialt program bestående af en reception, en festmiddag og enkelte ekskursioner.

I forbindelse med de danske historikermøder uddeles prisen for Årets Historiske forskningsresultat og Årets historiske artikel i Historisk Tidsskrift. De tildeles af Den Danske Historiske Forening og gives for at anerkende videnskabelig innovation og kvalitet og anspore til fremragende faghistorisk forskning.

 

 

Fotos: Foroven: key note lecture i M/S Museet for Søfarts foredragssal, til venstre: udflugt på sundbussen Pernille med Kronborg om bagbord.