Scandinavian Journal of History er det førende engelsksprogede tidsskrift for nordisk historie. Det udgives af de nationale historiske foreninger i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark på det anerkendte engelske forlag Routledge.

Scandinavian Journal of History publicerer artikler om Nordisk historie i bred forstand. Det inkluderer både detaljerede empiriske studier af dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk historie og mere generelle komparative og transnationale studier af Nordens historie. Tidsskriftet lægger dog vægt på, at analyserne indplaceres i en større sammenhæng, og arbejder med mere principielle refleksioner vil have prioritet. Tidsskriftet publicerer primært artikler (max. 11.000 ord) og mere overordnede forskningsdiskussioner, men har også en løbende anmeldelsessektion.

Scandinavian Journal of History udgiver fem numre om året typisk med 5-7 artikler. Alle artikler gennemgår en grundig bedømmelsesproces (double blind review). Der udsendes 1-2 særnumre årligt.

Scandinavian Journal of History er organiseret med en chefredaktør og fem nationale redaktører, som tilsammen udgør redaktionsrådet. Overvejer du at indsende et artikelforslag, eller vil du i kontakt med tidsskriftet, så er det oplagt at kontakte den nationale redaktør, der for Danmarks vedkommende er lektor Heidi Vad Jønsson (SDU): Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For nærmere information om Scandinavian Journal of History (redaktører, indhold og hvordan man indsender et artikelforslag) se her.

Formålet med Den Nordiske Historiebogspris er at stimulere interessen for Nordens historie. Prisen blev indstiftet i marts 2016 på foranledning af Den Nordiske Historikerkomité, som består af repræsentanter for de nationale historiske foreninger, og uddeles i samarbejde med Scandinavian Journal of History. Den består af et diplom og 5.000 DKK.

Prisuddelingen finder afsted i forbindelse med de nordiske Historikermøder og bliver tildelt forfatteren eller forfatterne af det mest banebrydende og innovative historiske værk om Nordens historie udgivet siden det seneste historikermøde. Prisen blev uddelt første gang i forbindelse med Det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg i august 2017.

Forfattere og forlag kan forud for historikermødet nominere bøger om nordisk historie. Nordisk historie defineres i denne forbindelse som Nordens historie (eller sagt på en anden måde: historiske værker om et enkelt nordisk land vil ikke komme i betragtning). Der er ingen begrænsninger med hensyn til emner eller historiske perioder. Både monografier og antologier kan indsendes. Bøgerne kan være skrevet på de nordiske sprog eller på engelsk, tysk eller fransk. Bøgerne skal være udgivet i perioden siden det senest afholdte Nordisk Historikermøde. Næste indkaldelse til indstilling af kandidater vil dække perioden 2017-2021.

Nomineringerne bliver evalueret af et udvalg af fremtrædende eksperter i Nordens historie.

Prismodtagere:

2017: Rasmus Glenthøj (Syddansk Universitet) & Morten Nordhagen Ottosen (Krigsskolen i Oslo): 1814 – krig, nederlag, frihed. Danmark-Norge under Napoleonskrigene (Gad 2014).

(Foto: Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj ved prisoverrækkelsen 2017)

rets artikel i HT 2020 Bo FritzbgerPrisen for Årets artikel i Historisk Tidsskrift uddeles ved hvert dansk historikermøde, dvs. normalt hvert andet år, og gives til den den mest innovative eller tungtvejende artikel i Historisk Tidsskrift udgivet i de foregående to kalenderår. Prisen er indstiftet af Den danske historiske Forening for at anerkende videnskabelig kvalitet og anspore til fremragende faghistorisk forskning. Den består ud over æren af et diplom og 5.000 DKK.

Artiklen udvælges af Den danske historiske Forenings bestyrelse blandt de fagfællebedømte afhandlinger.

Prismodtagere

2018 ved Dansk Historikermøde på M/S Museet for Søfart i Helsingør 20.-22. august: adjunkt Peter Heyn Nielsen (Professionshøjskolen København) for artiklen "Danske regeringers ansættelsesudvalg 1977 til 2017" i Historisk Tidsskrift 2017:2, s. 363-398.

2020 corona-betinget ved simpel placering af diplom i dueslag den. 2. november hos lektor, dr.phil. Bo Fritzbøger for artiklen „Global varmeforurening. Historien om en glemt miljørisiko ca. 1960-85“ i Historisk Tidsskrift 2019:1, s. 129-154.

 

Prisen for Årets historiske forskningsresultat er den ene af Den danske historiske Forenings to faglige priser. Den tildeles årligt forfatteren eller forfatterne til den mest innovative eller tungtvejende faghistoriske publikation udgivet i det foregående kalenderår. Prisen er indstiftet for at anerkende videnskabelig kvalitet og anspore til fremragende faghistorisk forskning. Den består ud over æren af et diplom og 10.000 DKK.

Prisen uddeles ved Dansk Historikermøde eller ved en anden passende faglig begivenhed.

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles?
Alle kan indstille et stykke faghistorisk forskning til prisen. Faghistorisk forskning defineres i denne forbindelse som fagfællebedømte historiske publikationer, der bidrager med nye indsigter. Der lægges med andre ord vægt på processen, indholdet og forskningsresultatet snarere end på formidlingen og receptionen.
    Der er ingen begrænsninger med hensyn til emner eller historiske perioder. Det er heller ikke noget krav, at forskeren eller indstilleren er medlem af Den danske historiske Forening. Til gengæld må forskningen være udført af en dansk statsborger ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution eller en forsker (uanset nationalitet) ved en dansk forskningsinstitution.
    Afhandlinger, monografier, antologier og artikler, såvel som andre fagfællebedømte publikationsformater (herunder digitale), kan komme i betragtning. Publikationerne kan være skrevet på de skandinaviske sprog eller på engelsk, tysk eller fransk.

Hvordan indstiller man?
For at indstille en kandidat til Årets historiske forskningsresultat bedes man indsende tre eksemplar af publikationen til: Den danske historiske Forening, Saxo-Instituttet, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S.
    Forsendelsen mærkes: "Årets historiske forskningsresultat".
    Deadline: 1. februar 2021 for bidrag udgivet i perioden 1. januar–31. december 2020.
    Nomineringerne vil blive evalueret af et udvalg under Den danske historiske Forening. For yderligere informationer, kontakt venligst bestyrelsesmedlem, professor Poul Duedahl, Aalborg Universitet, Kroghstræde 1, 9220 Aalborg Ø, Danmark. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf.: +45 90 40 91 41.

Prismodtagere

2018 ved Dansk Historikermøde på M/S Museet for Søfart i Helsingør 20.-22. august 2018: lektor Johan Heinsen (Aalborg Universitet) for bogen: Mutiny in the Danish Atlantic World: Convicts, Sailors and a Dissonant Empire (Bloomsbury 2017).

2019 ved Historiske Dage i Øksnehallen 30. marts 2019: Thorsten Borring Olesen & Niels Wium Olesen (Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet) for bogen De danske ministerier 1972-1993 (Gads Forlag 2018).

2020 ved en corona-betinget privat sammenkomst: Mikkel Kirkebæk: Den yderste grænse. Danske frivillige i de baltiske uafhængighedskrige 1918-1920, bd 1-2 (Lindhardt og Ringhof 2019). Læs motiveringen her.

2021 ved en corona-betinget privat sammenkomst: Henrik Horstbøll, Ulrik Langen & Frederik Stjernfelt: Grov konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-73 (Gyldendal 2020). Læs motiveringen her.