Som led i kvalitetssikringen er bidrag til Historisk Tidsskrift altid blevet underkastet fagfællebedømmelse (peer review) og redaktionel behandling. I tidsskriftet barndom var det medlemmerne af Den danske historiske Forenings bestyrelse, der varetog denne opgave, der siden har taget forskellige former, men i dag selvfølgelig er formaliseret i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer. Det betyder konkret:

* Alle egentlige afhandlinger underkastes anonym (double blind) fagfællebedømmelse, hvor hverken forfatter eller bedømmer kender modpartens identitet, men alene kommunikerer med redaktionen. Fagfællen er altid en kompetent videnskabelig kollega uden for redaktionen og uden for Den danske historiske Forenings bestyrelse. Redaktionen stræber efter at inddrage fagfællebedømmere fra hele det historiske fagmiljø.

* Fagfællebedømmelsen resulterer i en rådgivning af redaktionen med hensyn til, om bidraget bør forkastes eller udgives samt evt. behov for rettelser inden udgivelse. På dette grundlag tager redaktionen sin beslutning og meddeler forfatteren den sammen med evt. krav om ændringer eller forslag til forbedringer.

* Tidsskriftets øvrige stof, dvs. nekrologer, diskussionsbidrag, replikker og anmeldelser af forskelligt slags, underkastes ikke fagfællebedømmelse, men gennemgår redaktionel vurdering og bearbejdelse i det omfang, redaktionen skønner nødvendigt.