Den, der vil fordybe sig Historisk Tidsskrifts og Den danske historiske Forenings historie, kan med fordel gribe til det seneste jubilæumshæfte, nemlig Carsten Due-Nielsen (red.): Historisk Tidsskrift gennem 175 år. Den danske historiske Forening og Historisk Tidsskrift 1839-2014 (= Historisk Tidsskrift, 114:1, digitalt tilgængeligt her), heri følgende bidrag:

"Historisk ånd og interesse. Historisk Tidsskrift 1839-1865", af Claus Møller Jørgensen

"Professionalisering, videnskab og Danmarks historie. Historisk Tidsskrift 1865-1917", af Claus Møller Jørgensen

"Splid, nedgang og nye impulser. Historisk Tidsskrift 1917-1942", af Hans Kryger Larsen

"Traditionens vogter. Historisk Tidsskrift 1942-1962", af Knud J.V. Jespersen

"Fremgang og nye udfordringer. Historisk Tidsskrift 1962-1988" af Carsten Due-Nielsen

"Forandringens brise. Historisk Tidsskrift 1988-2003", af Jan Pedersen

"De lange linier 1839-2013" af Carsten Due-Nielsen

Desuden anbefales som supplement: Pelle Oliver Larsen: "En historisk forening. Historisk Tidsskrift og historikerstridens afslutning, 1927-50", Historisk Tidsskrift, 115 (2015), s. 405-451.