Den danske historiske Forenings bestyrelse vælges på foreningens årsmøde i maj og består aktuelt af:

Professor (SDU), ph.d. Klaus Petersen (formand)Joachim Lund jan 2015 lilleLektor (CBS), ph.d. Joachim Lund (sekretær)SOJ lilleLektor (KU), ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen (sekretær)
Professor (KU), dr.phil. Peter Fibiger Bang (kasserer)MetteTapdrupMortensen lilleMuseumschef (Greve Museum), ph.d. Mette Tapdrup Mortensen
Lektor (RUC), ph.d. Claus Bundgård Christensen

 

MS Mette Seidelin kvadratisk


 

Seniorforsker (Rigsarkivet), ph.d. Mette Seidelin
Professor (AaU), ph.d.
Poul Duedahl
Professor (AU), ph.d., Karen Gram-Skjoldager

 

DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 1839-

 Formænd

(1) Johannes Ephraim Larsen (1839-1841)

(2) Hans Mathias Velschow (1841-1850)

(3) Christian Thorning Engelstoft (1850-1852)

(4) Caspar Frederik Wegener (1852-1853)

(5) Johannes Ephraim Larsen (1853-1856)

(6) Andreas Frederik Krieger (1857-1870)

(7) Frederik Schiern (1870-1882)

(8) Edvard Holm (1882-1897)

(9) Johannes Steenstrup (1897-1919)

(10) Mouritz Mackeprang (1919-1929)

(11) Aage Friis (1929-1939)

(12) Ellen Jørgensen (1939-1942)

(13) Axel Linvald (1942-1945)

(14) Albert Olsen (1945-1949)

(15) C.O. Bøggild-Andersen (1950-1954)

(16) Holger Hjelholt (1954-1962)

(17) Astrid Friis (1962-1964)

(18) Aksel Erhard Christensen (1964-1978)

(19) Svend Ellehøj (1978-1982)

(20) Erling Ladewig Petersen (1982-2000)

(21) Inga Floto (2000-2006)

(22) Carsten Due-Nielsen (2006-2016)

(23) Klaus Petersen 2016-

 

Sekretærer (= redaktører for Historisk Tidsskrift)

(1) Christian Molbech (1839-1853)

(2) Niels Ludvig Westergaard (1853-1865)

(3) Edvard Holm (1865-1878)

(4) Carl Frederik Bricka (1878-1897)

(5) Julius Albert Fridericia (1897-1912)

(6) Kristian Erslev (1912-1917)

(7) Erik Arup (1917-1924)

(8) Ellen Jørgensen (1924-1932)

(9) Axel Linvald (1932-1942)

(10) Povl Bagge (1942-1965)

(11) Astrid Friis (1942-1965)

(12) Svend Ellehøj (1965-1973)

(13) Inga Floto (1973-1982)

(14) Erling Ladewig Petersen (1973-1982)

(15) Esben Albrectsen (1982-1989)

(16) Hans Kirchhoff (1982-1988)

(17) Carsten Due-Nielsen (1988-2006 + [114:1/2014])

(18) Anders Monrad Møller (1989-2003)

(19) Jan Pedersen (2004-2013)

(20) Regin Schmidt (2006-2013)

(21) Jes Fabricius Møller (2014-2023)

SOJ lille (22) Sebastian Olden-Jørgensen (2014- [fra 114:2/2014])

Joachim Lund jan 2015 lille (23) Joachim Lund (2023-)

 

Medlemmer

(1) Peder Vilhelm Jacobsen (1839-1842)

(2) Johannes Ephraim Larsen (1839-1856)

(3) Christian Molbech (1839-1853)

(4) Niels Matthias Petersen (1839-1843)

(5) Hans Mathias Velschow (1839-1850)

(6) Frederik Schiern (1842-43 og 1845-82)

(7) Carl Ferdinand Allen (1843-1845 og 1850-1857)

(8) Christian Thorning Engelstoft (1843-1852)

(9) Caspar Frederik Wegener (1852-1853)

(10) Niels Ludvig Westergaard (1853-1865)

(11) Jens Jacob Asmussen Worsaae (1853-1873)

(12) Michael Nicolai Christopher Kall Rasmussen (1857-1863)

(13) Andreas Frederik Krieger (1857-1870)

(14) Theodor August Jes Regenburg (1863-1870)

(15) Edvard Holm (1865-1897)

(16) Sophus Michael Gjellerup (1870-1895)

(17) Janus Frederik Krarup (1870-1877)

(18) Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1873-1888)

(19) Carl Frederik Bricka (1877-1897)

(20) Johannes Steenstrup (1883-1919)

(21) Julius Albert Fridericia (1888-1912)

(22) Kristian Erslev (1895-1919)

(23) Mouritz Mackeprang (1897-1914 og 1919-1929)

(24) Marcus Rubin (1897-1907)

(25) Aage Friis (1907-1919 og 1929-1939)

(26) Erik Arup (1913-1924)

(27) Knud Fabricius (1914-1919 og 1939-1942)

(28) Frank le Sage de Fontenay (1919-1924)

(29) Ellen Jørgensen (1919-1942)

(30) Axel Linvald (1919-1945)

(31) Erik Møller (1924-1933)

(32) Poul Nørlund (1924-1933)

(33) Carl Olaf Bøggild-Andersen (1933-1967)

(34) Frantz Wilhelm Wendt (1933-1939)

(35) Albert Olsen (1939-1949)

(36) Povl Bagge (1942-1974)

(37) Astrid Friis (1942-1965)

(38) Holger Hjelholt (1945-1962)

(39) Aksel Erhard Christensen (1950-1978)

(40) Svend Ellehøj (1962-1982)

(41) Niels Steensgaard (1965-1983)

(42) Erling Ladewig Petersen (1967-2000)

(43) Troels Dahlerup (1968-1989)

(44) Ole Karup Pedersen (1968-1980)

(45) Harald Ilsøe (1969-1989)

(46) Erik Stig Jørgensen (1969-1981)

(47) Inga Floto (1974-1983 og 1994-2006)

(48) Kai Hørby (1978-1989)

(49) Signe Isager (1980-1990)

(50) Birgit Løgstrup (1981-1994)

(51) Hans Kirchhoff (1982-1988)

(52) Esben Albrectsen (1983-2002)

(53) Ole Feldbæk (1983-1992)

(54) Carsten Due-Nielsen (1988-2016)

(55) Anders Monrad Møller (1989-2014)

(56) Arne Søby Christensen (1989-1998)

(57) Hans Bagger (1989-1994)

(58) Kay Lundgreen-Nielsen (1990-2012)

(59) Henrik Sandø Nissen (1992-2004)

(60) Henrik Becker-Christensen (1994-1997)

(61) Jens Christian Manniche (1997-2003)

(62) Vincent Gabrielsen (1998-2012)

(63) Jan Pedersen (2002-2014)

(64) Tyge Krogh (2003-2016)

(65) Bjørn Poulsen (2003-2017)

(66) Mads Mordhorst (2004-2007)

(67) Regin Schmidt (2006-2014)

(68) John T Lauridsen (2007-2022)

(69) Klaus Petersen 2012-

(70) Peter Fibiger Bang 2012-

(80) Claus Bundgård Christensen 2014-

(81) Jes Fabricius Møller 2014-2023

SOJ lille (82) Sebastian Olden-Jørgensen 2014-

(83) Poul Duedahl 2016-

(84) Karen Skovgaard-Petersen 2016-2022

(85) Karen Gram-Skjoldager 2017-

MetteTapdrupMortensen lille(86) Mette Tapdrup Mortensen (2022-)

MS Mette Seidelin kvadratisk (87) Mette Seidelin (2022-)

 Joachim Lund jan 2015 lille (88) Joachim Lund (2023-)

Billedhenvisninger:
C. Molbech; N. L. Westergaard; E. Holm; C. F. Bricka; J. A. Fridericia; Kr. Erslev; Erik Arup; Ellen Jørgensen; Axel Linvald fra: »Historisk Tidsskrift« gennem Hundrede Aar af C. O. Bøggild-Andersen In Historisk Tidsskrift 10, V, 64-155.
Esben Albrectsen; Ole Feldbæk; Inga Floto; Vincent Gabrielsen; Hans Kirchhoff; Henrik S. Nissen; Jan Pedersen fra: Institut for Historie, Københavns Universitet, 2000.
Povl Bagge: Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972 fra en kreds af elever. Den danske historiske Forening, København, 1972.
Aksel E. Christensen: Aksel E. Christensen. Danmark, Norden og Østersøen. Udvalgte Afhandlinger. Udgivet på halvfjerdsårsdagen den 11. september 1976 af Det historiske Institut ved Københavns Universitet. Den danske historiske Forening, København, 1976.
Svend Ellehøj: Tradition og Kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984. Den danske historiske Forening, København, 1984.
(C.F. Allen (p. 411); Astrid Friis (p. 490); Aage Friis (p. 460); Albert Olsen (p. 488); C.F. Wegener (p. 419) fra: Københavns Universitet 1479-1979, Bind X: Historie af Harald Ilsøe og Kai Hørby. København, 1980.
Anders Monrad Møller: foreningens samling (2012).
Arne Søby Christensen; Niels Steensgaard fra Den danske historiske Forening (2001).
Jens Christian Manniche:  http://www.hum.au.dk/historie/hisjcm.html (2002).
Kay Lundgreen-Nielsen fra http://www.humaniora.sdu.dk/scripts/show.php?full=235 (13.10.2006).
Birgit Løgstrup fra http://www.hum.au.dk/historie/hisbl.html (13.10.2006).
Signe Isager fra http://www.humaniora.sdu.dk/scripts/show.php?full=166 (13.10.2006).
Troels Dahlerup: Festskrift til Troels Dahlerup på 60-årsdagen den 3. december 1985. Redaktion: Aage Andersen, Per Ingesman og Erik Ulsig. (Historiske Skrifter V). Arusia, Aarhus, 1985.
Erling Ladewig Petersen: Struktur og funktion. Festskrift til Erling Ladewig Petersen. (Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 174). Odense Universitetsforlag, 1994.
Carsten Due-Nielsen: foreningens samling (2005).
Tyge Krogh fra http://www.samleren.dk/Datterforlag/Samleren/samleren01.nsf/0/FFEC4873436C2CD041256B750048CA34?opendocument (13.10.2006).
Bjørn Poulsen fra http://www.hum.au.dk/historie/hisbp.html (13.10.2006).
Mads Mordhorst fra: Institut for Historie, Københavns Universitet, 2002.
Regin Schmidt fra foreningens samling (2006).
C.O. Bøggild-Andersen fra: Caspar Paludan-Müller: Videnskab og skole. Selvbiografi og taler. Universitetsforlaget i Aarhus, 1958.
Kai Hørby fra: Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie. redaktion: Olaf Olsen. Bind 5: Velstands krise og tusind baghold. 1250-1400. Af Kai Hørby. Revideret af Rikke Agnete Olsen. Danmark,. 2002. [Omslaget].
J.D.N.B. Grundtvig (I, p. 166), A.F. Krieger (I, p. 307), J.E. Larsen (II, p. 5), F. Schiern (II, p. 181), H.M. Velschow (II, p. 262) fra: Rigsdagens Medlemmer gennem Hundrede Aar 1848-1948. Udarbejdelsen foretaget af Rigsdagsbibliotekar Victor Elberling I samarbejde med Bibliotekar C. G. Elberling. I-II. København, 1949-1950.
Knud Fabricius fra: Til Knud Fabricius 13. August 1945. Redaktion: Hans H. Fussing. Kjøbenhavn, 1945.
Hans Bagger fra: Blå Bog - Historie. 1993. (Københavns Universitet, Institut for Historie).
M. Mackeprang og Poul Nørlund fra: Den nye Salmonsens. Redigeret af Paula Strelitz, Gottlieb Japsen og Mikal Rode, under medvirken af Erik Lund. København, 1949.
J.J.A. Worsaae: Salmonsens Konversationsleksikon. Bind XXV. Redigeret af Johs. Brøndum-Nielsen og Palle Raunkjær. (2. udg.). Kbh, 1928.
J.C.H.R. Steenstrup fra: Johannes Steenstrup: Nogle Omrids af min Virksomhed som Universitetslærer. København, 1934.
Henrik Becker-Christensen fra: http://graenseforening.dk/artikel/3021 (25.09.2006).
Ole Karup Pedersen fra: Københavns Universitet Årbog 1997. (http:www.ku.dk/aarbog). (13.10.2006).
C.T. Engelstoft fra: http://sekr.uvm.dk/historie/tekster_min_galleri/stor_engel.html (13.10.2006).
M. Rubin fra: http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Marcusrubin3.jpg (13.10.2006).
Esben Albrectsen fra: Danmark-Norge 1380-1814. Bind I: Fællesskabet bliver til. 1380-1536. Af Esben Albrectsen. Universitetsforlaget, Oslo, 1997. (omslag).
F. le Sage Fontenay, S.M. Gjellerup, P.V. Jacobsen, M.N.C. Kall Rasmussen, Erik Møller og T.A.J. Regenburg fra: Dansk biografisk haandleksikon. Bind I-III. Redigeret af Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kjøbenhavn (og Kristiania), 1920-26.
Holger Hjelholt fra: Holger Hjelholt (†): A. Regenburg (1815-1895). En dansk embedsmand. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 48). Aabenraa, 1978.
F.W. Wendt fra: Danmarks historie. Bind 14: Besættelse og Atomtid 1939-1970. Af Frantz Wendt. Politikens Forlag, 1972. (omslag).
Erik Stig Jørgensen fra: 100-året for Septemberforliget. Det offentlige arbejdsmarked på vej ind i et nyt århundrede - et festskrift. Finansministeriet, 1999. [p. 11.]. se også: http://www.fm.dk/db/filarkiv/10290/hele.pdf (13.10.2006).
John T. Lauridsen fra foreningens samling (2007).
Klaus Petersen fra http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ihks/forskning/forskningsprojekter/c_+amerikansk_paa_dansk/key+research+members (31.05.2012).
Peter Fibiger Bang fra http://historie.ku.dk/ansatte/?id=245266&vis=medarbejder (31.05.2012).
Claus Bundgård Christensen fra http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/claus-bundgaard-christensen-foredrag-om-foerste-verdenskrig (26.06.2014).
Jes Fabricius Møller fra http://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/33150 (26.06.2014).
Sebastian Olden-Jørgensen fra foreningens samling, foto: Lisbeth Rütz
Poul Duedahl fra foreningens samling (2016).
Karen Skovgaard-Petersen fra http://sproget.dk/nyheder/ny-direktor-for-det-danske-sprog-og-litteraturselskab (18.05.2016).
Karen Gram-Skjoldager fra http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(d17bcb9f-f603-4404-841b-39324557aaba).html (19.06.2017).
Harald Ilsøe fra Fund og Forskning Bind 51. Det Kongelige Bibliotek, 2012 [https://tidsskrift.dk/fundogforskning/issue/view/4476]. (06.06.2018).
Mette Tapdrup Mortensen pivatfoto.
Mette Seidelin privatfoto
Joachim Lund privatfoto 2015