Formålet med Den Nordiske Historiebogspris er at stimulere interessen for Nordens historie. Prisen blev indstiftet i marts 2016 på foranledning af Den Nordiske Historikerkomité, som består af repræsentanter for de nationale historiske foreninger, og uddeles i samarbejde med Scandinavian Journal of History. Den består af et diplom og 5.000 DKK.

Prisuddelingen finder afsted i forbindelse med de nordiske Historikermøder og bliver tildelt forfatteren eller forfatterne af det mest banebrydende og innovative historiske værk om Nordens historie udgivet siden det seneste historikermøde. Prisen blev uddelt første gang i forbindelse med Det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg i august 2017.

Forfattere og forlag kan forud for historikermødet nominere bøger om nordisk historie. Nordisk historie defineres i denne forbindelse som Nordens historie (eller sagt på en anden måde: historiske værker om et enkelt nordisk land vil ikke komme i betragtning). Der er ingen begrænsninger med hensyn til emner eller historiske perioder. Både monografier og antologier kan indsendes. Bøgerne kan være skrevet på de nordiske sprog eller på engelsk, tysk eller fransk. Bøgerne skal være udgivet i perioden siden det senest afholdte Nordisk Historikermøde. Næste indkaldelse til indstilling af kandidater vil dække perioden 2017-2021.

Nomineringerne bliver evalueret af et udvalg af fremtrædende eksperter i Nordens historie.

Prismodtagere:

2017: Rasmus Glenthøj (Syddansk Universitet) & Morten Nordhagen Ottosen (Krigsskolen i Oslo): 1814 – krig, nederlag, frihed. Danmark-Norge under Napoleonskrigene (Gad 2014).

(Foto: Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glenthøj ved prisoverrækkelsen 2017)