Der har været afholdt danske historikermøder siden 1967 og regelmæssigt siden 1995. Formålet med møderne er at give danske historikere mulighed for at mødes med fagfæller på tværs af institutionel tilknytning med henblik på vidensudveksling, netværksdannelse og gensidig inspiration.

Der er tradition for, at møderne går på omgang mellem landets forskellige historiske fagmiljøer, og i de senere år har de typisk fundet sted hvert andet år. For at sikre kontinuitet og vidensoverførsel sker planlægningen i et tæt samarbejde mellem arrangøren og repræsentanter udpeget af Den danske historiske Forening.

Senest blev Dansk Historikermøde afholdt den 20.-22. august 2018 på M/S Museet for Søfart i Helsingør. Der deltog omkring 150 historikere.

Typisk består konferenceprogrammet af en åbningsceremoni, to eller tre keynote lectures og 20-30 sessioner i form af tematiske sessioner, paneldiskussioner og frie præsentationer. Som regel har historikermødet et overordnet tema, der bidrager med en rød tråd i forbindelse med udvælgelsen af hovedtalere og enkelte sessioner, men først og fremmest afspejler historikermøderne, hvad der rører sig i de danske faghistoriske miljøer.

Dertil kommer et socialt program bestående af en reception, en festmiddag og enkelte ekskursioner.

I forbindelse med de danske historikermøder uddeles prisen for Årets Historiske forskningsresultat og Årets historiske artikel i Historisk Tidsskrift. De tildeles af Den Danske Historiske Forening og gives for at anerkende videnskabelig innovation og kvalitet og anspore til fremragende faghistorisk forskning.

 Fotos: Foroven: keynote lecture i M/S Museet for Søfarts foredragssal, til venstre: udflugt på sundbussen Pernille med Kronborg om bagbord.

 

 

 

Dansk Historikermøde 2020  - aflyst

Med regeringens seneste udmelding vedrørende corona-pandemien og forbuddet mod større arrangementer er det desværre en realitet, at vi må aflyse Dansk Historikermøde i Sønderborg i august 2020. Det er meget beklageligt. Vi havde set frem til et spændende arrangement med de mange fremragende sessioner og oplæg, som vi har modtaget. Der er allerede lagt et stort arbejde i projektet, som vi altså ikke kan gennemføre. Den danske historiske Forening har ikke planer om at udskyde konferencen til næste år, da der til næste år arrangeres Nordisk historikermøde, hvilket ville kollidere, og da der ikke er andre realistiske tidspunkter at falde tilbage på. Der skal derfor bare lyde en stor tak for de mange gode forslag og interessetilkendegivelser. Vel mødt om to år til Dansk Historikermøde 2022!

Med venlig hilsen organisationskomiteen for Dansk Historikermøde