2490560394276a668x375o4937829a2d472xHistorisk Tidsskrift er et omnibustidsskrift, hvor alene den videnskabelige kvalitet er afgørende, men hvad er videnskabelig kvalitet? Her gælder selvfølgelig de sædvanlige krav om klarhed, argumentation og dokumentation, men desuden har redaktionen en forkærlighed for:

Ny viden: Bidrag, der fremlægger ny viden, præsenterer nye tolkninger eller anlægger nye perspektiver, er gode. Man læser ikke en artikel i Historisk Tidsskrift for at få at vide, hvad man allerede vidste i forvejen. Der skal være en merværdi.

Relevans: Ikke al ny viden, ikke enhver ny tolkning og ikke ethvert nyt perspektiv er interessant for det bredere historiske fagmiljø, som Historisk Tidsskrift henvender sig til. Derfor har vi specialtidsskrifter, og hurra for det! Når det er sagt, så er der dog mange slags relevans, for historiefaget er mangfoldigt og bredt. Mange gange er relevans ikke så meget et spørgsmål om emnet i snæver forstand som om perspektiv. Den rette vinkel kan gøre mange ting interessante eller langt mere interessante - og den forkerte kan slå næsten hvad som helst ihjel! Man bør altid kunne svare på spørgsmålet (og huske at gøre det!): Hvorfor er dette interessant? Hvad skal det til? Hvad kan vi lære af det? Man behøver dog ikke svare med løftet pegefinger!

Diskussion: Humanistisk videnskab er samtale, og både nyhed og relevans er afhængige af (eller forøges voldsomt ved), at man så konkret, præcist, retvisende og konstruktivt som muligt placerer sig selv i relation til den relevante eksisterende forskning, hvad enten den er repræsenteret af levende eller døde, landsmænd eller udlændinge. Det skal kort sagt stå klart, hvem man er inspireret af, hvem man modsiger, og hvor, hvordan og hvorfor man med sit bidrag flytter forskningen.