Historisk Tidsskrift 2016:2

Indhold

Juliane Engelhardt: Pietisme og krise. Den Halleske og radikale pietisme i den danske helstat under Christian 6. 116:2, 281-307.
Summary: Pietism and Crisis. Halle Pietism and Radical Pietism in Denmark-Norway during the Reign of Christian 6. 116:2, 308.

Jens Lei Wendel-Hansen: „Et Land, hvortil nordiske Traditioner altid have knyttet sig“. Kampen om Grønland 1855-56. 116:2, 309-334.
Summary: „A country that has always been connected to Nordic traditions“. The Fight for Greenland 1855-56. 116:2, 335.

Caroline Nyvang & Anne Katrine Kleberg Hansen: Modermælken og dens erstatninger 1867-1980. En fødevarebiografi. 116:2, 337-368.
Summary: Danish Breast Milk Substitutes 1867-1980. A Food Biography. 116:2, 369.

Jes Fabricius Møller: Hal Koch, de politiske partier og Ungdomskommissionen. 116:2, 371-397.
Summary: Hal Koch, the Political Parties and the Youth Commission. 116:2, 398.

Sofie Lene Bak: Forråelsen. Kvinder, sædelighed og kriminalitet i Danmark under 2. Verdenskrig. 116:2, 399-434.
Summary: Brutalization. Women, Morality and Crime in Denmark during World War II. 116:2, 435.

Diskussion

Mikkel Leth Jespersen: Den utrolige kaptajn Allong Bruun. En kommentar til Ulrik Langens Tyven. 116:2, 437-440.

Ulrik Langen: Forsvar for kaptajn Allong Bruun. En replik til Mikkel Leth Jespersen. 116:2, 441-444.

Birgitte Possing: Replik til Kristoffer Schmidt. 116:2, 445-446.

Jan Pedersen: Fortes Fortuna iuvat. En kommentar til Mia Münster-Swendsens Saxo-anmeldelse. 116:2, 447-451.

Nekrolog

Olaf Heymann Olsen [7. juni 1928 - 17. november 2015]. (skrevet af Else Roesdahl). 116:2, 453-472.

Debatanmeldelser

Danskhed: Adam Wagner: Danskhed i middelalderen. Nationalbevidsthed hos Saxo og i andre krøniker. Munch & Lorenzen, Aarhus, 2015. (anmeldt af Erik Opsahl). 116:2, 473-483.

Søhelte for læg og lærd? Sebastian Olden-Jørgensen: Herluf Trolle - adelsmand, kriger og skolestifter. Gyldendal, København, 2016; En søhelt i sten - Omkring Niels Juel og hans gravmonument i Holmens Kirke. Red.: Birgitte Bøggild Johannsen. Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2016; Dan H. Andersen: Peter Wessel Tordenskiold. Lindhardt og Ringhof, København, 2015. (anmeldt af Gunner Lind). 116:2, 484-490.

Verdensrevolution som traditionalistisk populærhistorie: Niels Erik Rosenfeldt: Verdensrevolutionens generalstab. Komintern og det hemmelige apparat. Gads Forlag, København, 2011. (anmeldt af Jon Reinhardt-Larsen). 116:2, 491-507.

Endelig nok om Hitler? Hitler: Mein Kampf. Eine kritische Edition. Band I-II. Hrgs. von Christian Hartmann, Thomas Vordermayer, Roman Töppel. Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin, 2016; Othmar Plöckinger: Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers „Mein Kampf“. München, 2006; Hitlers „Mein Kampf“. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 43-45/2015). Herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn, 2015 [gratis hos Bundeszentrale]; Volker Ullrich: Adolf Hitler. Biographie. Band 1: Die Jahre des Aufstiegs 1889-1939. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2013; Peter Longerich: Hitler. Biographie. Siedler Verlag, München, 2015; Wolfram Pyta: Hitler. Der Künstler als Politiker und Feldherr. Eine Herrschaftsanalyse. Siedler Verlag, München, 2015; Thomas Weber: Wie Adolf Hitler zum Nazi wurde. Vom unpolitischen Soldaten zum Autor von „Mein Kampf“. Propyläen Verlag, Berlin, 2016; Christoph Raichle: Hitler als Symbolpolitiker. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2014; Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen. (Im Auftrag der Stiftung Deutsches Historische Museum Berlin). Hrgs. von Hans-Ulrich Thamer und Simone Erpel. Dresden, 2011. (anmeldt af Karl Christian Lammers). 116:2, 508-520.

Afnazificeringen i Hamborg og Slesvig-Holsten 1945-1960: Carmen Smiatacz: Ein gesetzlicher „Schlussstrich“? Der juristische Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Hamburg und Schleswig-Holstein, 1945-1960. Ein Vergleich. LIT Verlag, Berlin, 2015. (anmeldt af Allan Borup). 116:2, 521-527.

Anmeldelser

Morten Thing: Tegnenes historie. Til læsningens semiotik. (University of Southern Denmark Studies in Linguistics vol. 25), Syddansk Universitetsforlag, 2015. (anmeldt af Jens Bjerring-Hansen). 116:2, 528-530.

Networks of Learning: Perspectives on Scholars in Byzantine East and Latin West, c. 1000-1200. Eds.: Sita Steckel, Niels Gaul & Michael Grünbart. (Byzantinische Studien und Texte 6). Lit Verlag, Wien & Berlin, 2014. (anmeldt af Christian Troelsgård). 116:2, 530-535.

Hans Krongaard Kristensen: Klostre i det middelalderlige Danmark. (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 79). Aarhus, 2013. (anmeldt af Carsten Jahnke). 116:2, 535-538.

Rex Insularum. the King of Norway and His ’Skattlands’ as a Political System c. 1260 - c. 1450. Ed.: Steinar Imsen. Fagbokforlaget, Bergen, 2014. (anmeldt af Esben Albrectsen). 116:2, 538-544.

Michael Pihl & Jesper Rosenløv: Korstogene - islams ekspansion og kristen modoffensiv. Frydenlund, Frederiksberg, 2016. (anmeldt af Thomas Heebøll-Holm). 116:2, 544-545.

Lisbeth M. Imer: Danmarks runesten. En fortælling. Gyldendal og Nationalmuseet, København, 2016. (anmeldt af Lasse Sonne). 116:2, 545-547.

Jens Christian Moesgaard: King Harold’s Cross Coinage. Christian Coins for the Merchants of Haithabu and the King’s Soldiers. (Publications from the National Museum / Studies in Archaeology & History / Volume 20:2 Jelling Series). Nationalmuseet & Syddansk Universitetsforlag, København & Odense, 2015. (anmeldt af Lasse Sonne). 116:2, 547-550.

Danske Kongegrave. Bind I-III. Red.: Karin Kryger. (Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker). Museum Tusculanums Forlag, København, 2014. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 116:2, 550-553.

Steinar Imsen: Da reformasjonen kom til Norge. Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2016. (anmeldt af Mattias Skat Sommer). 116:2, 553-555.

Rolv Nøtvik Jakobsen: Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Scandinavian Academic Press, Oslo, 2015. (anmeldt af Tine Ravnsted-Larsen Reeh). 116:2, 555-557.

Bonnie Clementsson: Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940. Universus Academic Press, Malmö, 2016. (anmeldt af Karen Vallgårda). 116:2, 557-559.

Birgit Løgstrup: Bondens frisættelse. De danske landboreformer 1750-1810. Gads Forlag, København, 2015. (anmeldt af Bo Fritzbøger). 116:2, 559-564.

Jens Rasmussen: Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger (1800-1840). (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 516). Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2016. (anmeldt af Hanne Sanders). 116:2, 564-567.

Kristian Hvidt: Det mousserende element. En jødisk bankierslægt gennem fem generationer. Forlaget Vandkunsten, København, 2016. (anmeldt af Morten Thing). 116:2, 567-568.

Henrik Thrane under medvirken af Birgitte Holten: Kongen, Jægermesteren og Livskytten - Frederik den Syvendes arkæologiske mani. Syddansk Universitetsforlag, Nationalmuseet, Odense, 2015. (anmeldt af Valdemar Hedelykke Grambye). 116:2, 568-570.

Claus Friisberg: Dansk demokrati. Ide og praksis 1835 til ca. 1973. Vestjysk Kulturforlag, Varde, 2016. (anmeldt af Palle Svensson). 116:2, 570-574.

Claus Friisberg: Dansk demokrati og politik 1973 -2015 i en verden i hastig forandring. Vestjysk Kulturforlag, Varde, 2016. (anmeldt af Palle Svensson). 116:2, 570-574.

Politik underifrån. Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. Red.: Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson. Arkiv förlag, Lund, 2016. (anmeldt af Flemming Mikkelsen). 116:2, 574-576.

Per Höjeberg: Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945. (Studia Historica Lundensia 22). Lunds universitet, Historiska institutionen, 2016. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 116:2, 576-580.

Joakim Glaser: Fotboll från Mielke till Merkel. Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland. Arx Förlag, Malmø, 2015. (anmeldt af Christian Tolstrup Jensen). 116:2, 580-582.

Ove Kaj Pedersen: Markedsstaten. Hans Reitzels Forlag, København, 2014. (anmeldt af Thomas Clausen). 116:2, 582-585.

Lasse Ellegaard: Oldermanden. Klaus Bonde Larsen: Karrieren, kunsten, konflikterne. Strandberg Publishing, København, 2016. (anmeldt af Jan Pedersen). 116:2, 585-588.

The Handbook of Neoliberalism. Eds.: Simon Springer, Kean Birch & Julie MacLeavy. (Routledge International Handbooks). New York & London, 2016. (anmeldt af Niklas Olsen). 116:2, 588-590.

Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Bind 4: Da skolen blev sin egen, 1920-1970. Af Anne Katrine Gjerløff, Anette Faye Jacobsen, Ellen Nørgaard & Christian Ydesen (Red.: Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith). Aarhus Universitetsforlag, 2014. (anmeldt af Keld Grinder-Hansen). 116:2, 590-597.

Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Bind 5: Da skolen blev alles, tiden efter 1970. Af Ning de Coninck-Smith, Lisa Rosén Rasmussen & Iben Vyff (Red.: Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith). Aarhus Universitetsforlag, 2015. (anmeldt af Keld Grinder-Hansen). 116:2, 590-597.

Fortider tur/retur - Reenactment og historiebrug. Red.: Tove Kruse & Anette Warring. Samfundslitteratur, Frederiksberg, 2016. (anmeldt af Anne Folke Henningsen). 116:2, 597-599.

Ulrik Pram Gad: National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games: Greenland, Denmark, and the European Union. (Meddelelser om Grønland vol. 354). Museum Tusculanum Press, København, 2016. (anmeldt af Iben Bjørnsson). 116:2, 599-602.

---------------------------------------------

Specialeoversigt 2015. Ved Hanne Caspersen. 116:2, 603-616.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2015-2016.] 116:2, 617-619.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2015.] 116:2, 619-620.

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 23 maj 2017.] 116:2, 620.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 116:2, 621.

Medvirkende ved dette hæfte. 116:2, 622-623.

Price: 225.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support