Historisk Tidsskrift 2014:2

Indhold

Sebastian Olden-Jørgensen & Jes Fabricius Møller: Forord. S. 321.

Thomas Munck: Public debate, politics and print. The late Enlightenment in Copenhagen during the years of the French Revolution 1786-1800. S. 323-351.
Resumé: Offentlig debat, politik og det trykte ord. Den sene oplysning i revolutionstidens København 1786-1800. S. 352.

Bertel Nygaard: Internationalisme i nationernes tidsalder. Kjøbenhavnsposten i 1840’erne. S. 353-383.
Summary: Internationalism in the age of nations. Kjøbenhavnsposten during the 1840’s. S. 384.

Jakob Egholm Feldt & Cecilie Speggers Schrøder Simonsen: Den jødiske forbindelse. En ny vurdering af Theodor Herzl og zionismens tilknytning til jødisk kultur i 1800-tallet. S. 385-409.
Summary: The Jewish Connection. A new Assessment of Theodor Herzl’s and Zionism’s Attachment to Jewish Culture in the 1800s. S. 410.

Rasmus Brun Pedersen: I Storbritanniens skygge? De socialdemokratiske forhandlingspositioner om Fælles Akten 1985-1986. S. 411-445.
Summary: Bargaining in the Shadow of Britain? Explaining the Danish Social Democrats’ bargaining positions under the SEA IGC 1985-1986. S. 446.

Diskussion

Claus Friisberg: Venstres kamp for folkets selvstyre 1872-1901. S. 447-458.

Nekrologer

Vello Helk [23. september 1923 - 14. marts 2014]. (skrevet af Erik Gøbel). S. 459-462.

Erik Ulsig [13. februar 1928 - 29. marts 2013]. (skrevet af Anders Bøgh). S. 463-471.

Alex Wittendorff [19. juni 1932 - 14. oktober 2013]. (skrevet af Charlotte Appel). S. 472-491.

Retro-anmeldelse

Redaktionen: Retro-anmeldelse. S. 492.

Svend Aage Hansen: Adelsvældens Grundlag. (Studier fra Københavns Universitets Økonomiske Institut nr. 6). København, 1964. (retroanmeldt af Gunner Lind). S. 492-502.

Debatanmeldelser

1864 - aktualiseret viden på museum? (anmeldt af Hans Henrik Appel). S. 503-515.

Socialdemokratiske tænkere. Red.: Anders Dybdal. Informations Forlag, København, 2014. (anmeldt af Iben Bjørnsson). S. 515-534.

Bo Lidegaard: Landsmænd. De danske jøders flugt i oktober 1943. Politikens Forlag, København 2013. (anmeldt af Sofie Lene Bak). S. 535-542.

Bent Blüdnikow: Min fars flugt - jødiske skæbner i oktober 1943. Berlingske Media Forlag i samarbejde med People’s Press, København, 2013. (anmeldt af Sofie Lene Bak). S. 535-542.

Bent Jensen: Ulve, får og vogtere - Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991 (Bind 1 & 2). Gyldendal, København, 2014. (anmeldt af Helge Pharo). S. 543-561.

Dansk velfærdshistorie. Bind 4: 1956-1973: Velfærdsstatens storhedstid. Red.: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 448). Syddansk Universitetsforlag, 2012. (anmeldt af Jan Pedersen). S. 562-577.

Anmeldelser

Jørgen Jensen: Danmarks oldtid. Fra stenalder til vikingetid. Gyldendal, København 2013. (anmeldt af Lasse Christian Arboe Sonne). S. 578-579.

Benjamin Kelly: Petitions, Litigation, and Social Control in Roman Egypt. (Oxford studies in ancient documents). Oxford University Press, Oxford 2011. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). S. 579-581.

Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia. Eds.: Bjørn Poulsen og Søren Michael Sindbæk. The Medieval Countryside, Volume 9). Brepols, Turnhout, 2011. (anmeldt af Frode Iversen). S. 581-588.

Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning & Helle Vogt: Disputing Strategies in Medieval Scandinavia. Brill, Leiden, 2013. (anmeldt af Sverre Bagge). S. 588-591.

Cultural Encounters during the Crusades. Eds.: Kurt Villads Jensen, Kirsi Salonen & Helle Vogt. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 445). University Press of Southern Denmark, Odense 2013. (anmeldt af Carsten Jahnke). S. 591-594.

Æbelholt Klosters Brevbog med dansk oversættelse, indledninger og noter. Udg.: Finn Erik Kramer, Ivan Boserup, Bent Christensen, Bent Jørgensen, Chr. Gorm Tortzen & Susanne Vogt. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København, 2013. (anmeldt af Carsten Jahnke). S. 594-596.

Martin Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark. (3. reviderede udgave). Forlaget ANIS, København, 2011. (anmeldt af Avner Shamir). S. 597-598.

Øystein Rian: Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014. (anmeldt af Jesper Jakobsen). S. 598-606.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III’s Tid. Tredje bind (1654-60). Udg.: Leon Jespersen & Christian Larsen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København, 2013. (anmeldt af Steffen Heiberg). S. 606-609.

Allan Tønnesen under medvirken af Ditlev Tamm, Audun Lem, Kaare Seeberg Sidselrud, Hans Cappelen, Jørgen Elsøe Jensen & Steen Thomsen: Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 453). Heraldisk Selskab og Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2013. (anmeldt af Nils G. Bartholdy). S. 610-613.

Kåre Lauring: Slaverne dansede og holdt sig lystige - en fortælling om den danske slavehandel. Gyldendal, København, 2014. (anmeldt af Gunvor Simonsen). S. 613-616.

Eva Gravensten [pseudonym for Eva Friisberg]: Det blinde skæbnespil - Om Bernadotte, Napoleon og Norden. Forlaget Kosmopolit, Søby Ærø 2014. (anmeldt af Trond Norén Isaksen). S. 617-622.

Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Bind 2: Da skolen tog form, 1780-1850. Af Christian Larsen, Erik Nørr & Pernille Sonne (Red.: Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith). Aarhus Universitetsforlag, 2013. (anmeldt af Ove Korsgaard). S. 622-626.

John Erichsen og Ditlev Tamm: Grever, baroner og husmænd - opgøret med de store danske godser 1919. Gyldendal, København 2014. (anmeldt af Jens Lei Wendel-Hansen). S. 627-629.

Nathaniel Hong: Occupied: Denmark’s Adaptation and Resistance to German Occupation 1940-1945. Frihedsmuseets Venners Forlag, København, 2012. (anmeldt af Steffen Werther). S. 629-630.

Dennis Larsen & Therkel Stræde: En skole i vold. Bobruisk 1941-44. Frikorps Danmark og det tyske besættelsesherredømme i Hviderusland. Gyldendal, København, 2014. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). S. 630-631.

Tim Panduro & Maya Schuster: De asociale. KZ-lejrenes glemte danskere. Gads Forlag, København 2014. (anmeldt af Gudrun Gadegaard Pedersen). S. 632-634.

Frank Meyer: Tyskerleirene, Tyske flyktninger i Norge, Danmark og Sverige 1938-1945. Unipub, Oslo, 2009. (anmeldt af Kirsten Lylloff). S. 634-639.

Regin Schmidt: Den perfekte præsident. En biografi om John F. Kennedy. Gyldendal, København 2012. (anmeldt af Dino Knudsen). S. 639-340.

Søren Kolstrup: Den danske velfærdsmodel 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter. Frydenlund, Frederiksberg, 2014. (anmeldt af Iben Bjørnsson). S. 640-642.

---------------------------------------------

Specialeoversigt 2013. Ved Hanne Caspersen. S. 643-656.

Rettelser og efterslæt. Historisk Tidsskrift 114 (2014) Hæfte 1. S. 657.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2013 -2014.] S. 658-659.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2013.] S. 659.

Foreningsmeddelelser. [Indkaldelse til årsmøde 2015. Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 20. maj 2015.] S. 660.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] S. 660-661.

Medvirkende ved dette hæfte. S. 662-663.

Price: 225.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support