Historisk Tidsskrift 2020:1

Indhold

Oliver Auge: Traktaten i Metz 1214 og den kejserlige opfattelse af Nordalbingens statsretlige tilhørsforhold indtil 1225, s. 1-11.
Summary: The Treaty of Metz (1214) and the Imperial understanding of the constitutional position of Nordelbingen until 1225, s. 12.

Thomas Daltveit Slettebø: Kompilatoren Holberg. Om patriotisk og protestantisk kompilasjon i Ludvig Holbergs Dannemarks Riges Historie, s. 13-45.
Summary: Holberg the compiler: Patriotic and Protestant compilation in Ludvig Holberg’s History of the Kingdom of Denmark (1732), s. 46.

Svein Atle Skålevåg: En indre makt. Howitzfeiden og psykiatriens framvekst, s. 47-77.
Summary: An interior force. The Howitz dispute and the emergence of psychiatry, s. 78.

Casper Sylvest: Kvinders medborgerskab i 1950’ernes atomalder. Civilforsvaret og danske kvinders beredskab, s. 79-111.
Summary: Women’s Citizenship in Denmark during the Early Nuclear Age: Danish Civil Defence and Women’s Voluntary Services, s. 112.

Astrid Elkjær Sørensen: Det offentlige lønhierarki. En arv fra tjenestemandsreformen af 1969, s. 113-144.
Summary: The Public Servant Reform of 1969 and the Present Wage Hierarchy, s. 145.

Diskussion

Ole Færch: Hvem byggede bispeborgen Spøttrup? 120:1, 146-150.

Thomas Lyngby: Marmorgalleriet på Frederiksborg ifølge kilderne. Et svar til Patrick Kragelund, s. 151-173. Gratis download her.

Ivy York Möller-Christensen: Fremkaldte kulturrum, s. 174-186.

Esther Oluffa Pedersen: Svar til Ivy York Möller-Christensen, s. 187-194.

Poul Villaume: Vestens skønhed og det russiske uhyre. Europæisk sikkerhed efter Den Kolde Krig, s. 195-213.

Nekrologer

Benito Scocozza [17. januar 1935 - 28. februar 2020]. (skrevet af Niels Finn Christiansen), s. 214-218.

Debatanmeldelser

Stemmer fra kolonierne. Et kritisk blik på Nationalmuseets nye permanente koloniudstilling. (anmeldt af Jakob Ingemann Parby), s. 219-243.

De danske ministerier 1972-1993. (anmeldt af Poul Villaume), s. 244-254.

Anmeldelser

Trap Danmark: Bornholm. Trap Danmark A/S og Gads Forlag, København, 2019. (anmeldt af Henning Bender), s. 255-258.

Jesper Majbom Madsen, Louise Nyholm Kallestrup & Nils Arne Sørensen: Evighedernes by - Rom. Gads Forlag, København, 2019. (anmeldt af Andreas Rude), s. 259-260.

Helle W. Horsnæs, Jens Christian Moesgaard & Michael Märcher: Denar til Daler. Danmarks mønthistorie indtil 1550. Danmarks Nationalbank, København, 2018. (anmeldt af Carsten Jahnke), s. 261-266.

Thomas Riis: Kongen og hans mænd. Danmarks politiske rigsinstitutioner ca. 1100-1332. Historika/Gads Forlag, København 2018. (anmeldt af Michael H. Gelting), s. 267-275.

Charlotte Rock: Herrscherwechsel im spätmittelalterlichen Skandinavien. Handlungsmuster und Legitimationsstrategien. (Mittelalter-Forschungen, Band 50). Thorbecke Verlag, Ostfildern, 2016. (anmeldt af Stefan Magnussen), s. 276-277.

Sissel F. Plathe: Gotikkens kalkmalerier. De oversete dekorationer i Danmarks kirker. Fotos ved Roberto Fortuna. Gads Forlag, København, 2019. (anmeldt af Ebbe Nyborg), s. 277-279.

Lars Bisgaard: Christian 2. En biografi. Gads Forlag, København, 2019. (anmeldt af Mats Hallenberg), s. 279-283.

Reformation i två riken. Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark. Red.: Kajsa Brilkman, Morten Fink-Jensen & Hanne Sanders. (Centrum för Öresundsstudier, 38). Makadam förlag, Göteborg, 2019. (anmeldt af Carsten Bach-Nielsen), s. 283-286.

Karl-Erik Frandsen: Liv, sex og død. Befolkningen i Sæby og på Læsø i 1700-tallet med særligt henblik på epidemier og usædelighed. Kystmuseets Forlag, 2019. (anmeldt af Peder Dam), s. 287-289.

Jørgen Mührmann-Lund: Borgerligt regimente. Politiforvaltningen i købstæderne og på landet under den danske enevælde. Museum Tusculanums Forlag, København, 2019. (anmeldt af Karl Peder Pedersen), s. 289-293.

Svante Norrhem: Mercenary Swedes. French Subsidies to Sweden 1631-1796. Oversat af Charlotte Merton. Nordic Academic Press, Lund, 2019. (anmeldt af Gunner Lind), s. 293-295.

Per Hernæs (red.), Ole Justesen, Pernille Ipsen, Erik Gøbel, Daniel P. Hopkins og Anne Mette Jørgensen: Vestafrika. Forterne på Guldkysten. (Danmark og kolonierne). Gads Forlag, København, 2017. (anmeldt af Jan Pedersen), s. 295-301.

Poul Erik Olsen (red.), Gunvor Simonsen, Erik Gøbel, Louise Sebro og Niklas Thode Jensen: Vestindien: St. Croix, St. Thomas og St. Jan. (Danmark og kolonierne). Gads forlag, København, 2017. (anmeldt af Klas Rönnbäck), s. 302-304.

Peter Henningsen: Dengang vi var bønder. Gads Forlag, København, 2019. (anmeldt af Bo Fritzbøger), s. 304-308.

Claus Bryld: Edmund Burke. Konservatismens profet. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2018. (anmeldt af Peter Fibiger Bang), s. 308-311.

René Karpantschof: De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920. Gads Forlag, København, 2019. (anmeldt af Claus Møller Jørgensen), s. 311-315.

Anders Møller, Nete Balslev Wingender, Tenna Jensen, Kamilla Nørtoft & Aske Juul Lassen: Gammel i København: Liv og livsvilkår 1891-2018. Frydenlund Academic, Frederiksberg, 2019. (anmeldt af Peter Wessel Hansen), s. 315-317.

Jørgen Fink: Vækstspiral og vækstregime. En materiel teori om økonomisk udvikling. Aarhus Universitetsforlag, 2019. (anmeldt af Jan Pedersen), s. 317-321.

Hele Danmarks eje. Bygningsfredning i 100 år. Red.: Allan Tønnesen, Claus M. Smidt & Ulla Kjær. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 561). Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2018. (anmeldt af Kristoffer Schmidt), s. 321-328.

Jannie Rosenberg Bendsen og Mogens Andreassen Morgen: Fredet. Bygningsfredning i Danmark 1918-2018. Strandberg Publishing, København, 2018. (anmeldt af Kristoffer Schmidt), s. 321-328.

Med hånden på statskassen. Økonomer i regering. Red.: Jørgen Hansen, Niels Kærgård & Jens Thomsen. DJØF Forlag, København, 2019. (anmeldt af Tim Knudsen), s. 328-331.

Jesper Jørgensen, Morten Møller og Niels Erik Rosenfeldt: Den røde underverden: Hemmelig kommunistisk virksomhed i Skandinavien mellem to verdenskrige. Gyldendal, København, 2019. (anmeldt af Iben Bjørnsson), s. 331-335.

Peter Thule Kristensen, Kenn Schoop og Jens Markus Lindhe: Svenn Eske Kristensen - velfærdsarkitekten. Aristo Bogforlag, København, 2017. (anmeldt af Jes Fabricius Møller), s. 335-337.

Småstykke

Sebastian Olden-Jørgensen: Billeder af historien 1, s. 338-339.

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Ny dato for Den danske historiske Forenings Årsmøde 2020.] s. 340.

Foreningsmeddelelser. [Aflysning af Dansk Historikermøde 2020.] s. 340.

Foreningsmeddelelser. [Call for papers. Nordisk Historikermøde Gøteborg 9.-12. august 2021.] s. 341.

Medvirkende ved dette hæfte, s. 342-343.

Price: 225.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support