Historisk Tidsskrift 2023:2

Foreningsmeddelelser [Halvt vagtskifte på redaktionen]. S. IX.

Afhandlinger

Svend Clausen: Dateringen af den yngre tekst om hellig Niels af Aarhus. S. 281-286.
Summary: The date of the younger vita of St. Niels of Aarhus. S. 286.

Niels Riisager: Territorialisering og ejendomsret. Nakskov by kontra grevinde Reventlow 1745-54. S. 287-307.
Summary: Territorialization and property: The city of Nakskov vs. Countess Reventlow 1745–1754. S. 308.

Lise Skov: Tekstilkunstneren Aase Seidler Gernes og hendes produktionssystem 1944-1970. S. 309-353.
Summary: The textile artist Aase Seidler Gernes and her productive system 1944-1970. S. 354.

Niels Kærgård & Niels Holger Skou (†): Marienborgmødet den 21. august 1975. 1970’ernes økonomiske debat, mimsen og de økonomiske vismænd. S. 355-375.
Summary: The Marienborg Meeting 21 August 1975: The Economic Debate of the 1970s, VAT reduction and the Economic Magi. S. 376.

Diskussion

Lars Kjølhede Christensen: Fordisme på dansk. Et svar til Jan Pedersen. S. 377-387.

Markus Hedemann: Diplomatarium Danicum online. S. 388-400.

Per Vejrup-Hansen: Vikingetidens politiske økonomi. S. 401-425.

Debatanmeldelser

Kosellecks historik - en status [Stefan-Ludwig Hoffmann: Der Riss in der Zeit. Kosellecks ungeschriebene Historik. Suhrkamp, Berlin, 2023.]. (anmeldt af Bernard Eric Jensen). S. 427-456.

Johann Konrad Dippel 1719: æreskrænkelse eller blasfemi? [Frederik Stjernfelt: Alkymist i lænker. Sagen mod mystikeren Johann Konrad Dippel. Gyldendal, København, 2022.]. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). S. 457-465.

Dansk-fransk kulturudveksling 1748-50 og 2020 [La Spectatrice danoise de La Beaumelle. Editeurs: Klaus-Dieter Ertler, Ellen Krefting & Elisabeth Hobisch. Edition commentée (Die Aufklärung in der Romania, 14). Peter Lang, Berlin, 2020.]. (anmeldt af Kristoffer Schmidt). S. 466-476.

Småstykke

Sebastian Olden-Jørgensen: Billeder af historie 4: historien som læremester. S. 478-480.

Nekrolog

Karl-Erik Frandsen [25. juni 1940 - 25. maj 2023]. (skrevet af Bo Fritzbøger). S. 481-485.

Anmeldelser

Konge og kirke. Festskrift i anledning af Michael Bregnsbos 60-årsdag. Red.: Rasmus Glenthøj, Jørgen Mikkelsen, Stella Borne Mikkelsen & Sebastian Olden-Jørgensen. Odense, Syddansk Universitetsforlag 2022. (anmeldt af Rasmus H.C. Dreyer). S. 487-491.

De Nova Stella. Tycho Brahes bog om den nye stjerne (1573). Red.: Bertil Dorch og Peter Zeeberg. Oversat af Chr. Gorm Tortzen, Peter Zeeberg og Minna Skafte Jensen under medvirken af Claus Fabricius. Syddansk Universitetsforlag, Odense 2022. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). S. 491-493.

Horror and Harm. Rudolf von Deventer’s Treatise on Gunpowder and Fireworks, c. 1585.Transskriberet af Lasse J. Bendtsen, oversat af Anne Simon og redigeret af Anne Haack Christensen, Maria Fabricius Hansen, Casper Thorhauge Briggs-Mønsted og Jesper Svenningsen. Aarhus Universitetsforlag / Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker, Aarhus, 2023. (anmeldt af Gunner Lind). S. 493-494.

Peder Dam: De danske landbebyggelser i 1680’erne. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København 2022 [pdf-version på https://www.kildeskriftselskabet.dk/]. (anmeldt af Bo Fritzbøger). S. 494-496.

Andreas Marklund: Overvågningens historie: Fra sorte kabinetter til digital masseovervågning. Gads Forlag, København 2020. (anmeldt af Caroline Nyvang). S. 497-498.

Kasper Risbjerg Eskildsen: Modern Historiography in the Making. The German Sense of the Past 1700-1900. Bloomsbury Academic, London, 2023. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). S. 498-500.

Jens Lei Wendel-Hansen: De træer, de drypper endnu. 1864 i dansk politik. Nord Academic, København, 2023. (anmeldt af Poul Duedahl). S. 500-503.

Magt og autoritet i Grønland. Red.: Ole Høiris, Ole Marquardt & Claus Andreasen. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Studies vol. 637). Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2023. (anmeldt af Jørgen Ravn Elkjær). S. 503-509.

Jesper Vaczy Kragh: Afdeling O. Psykiatrien på Rigshospitalet 1934-2022. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Studies vol. 638). Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2023. (anmeldt af Cecilie Bjerre). S. 509-512.

Julie Andersen-Mølgaard: Turen gik til Vesttyskland. Danske turister i Vesttyskland 1949-1970. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 636). Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2023. (anmeldt af Louise Karlskov Skyggebjerg). S. 512-514.

Tim Knudsen: Statsministeren. Bind 5. Mellem almagt og afmagt 2001-2019. Samfundslitteratur, Frederiksberg, 2023. (anmeldt af Rasmus Mariager). S. 514-518.

Foreningsmeddelelser

Den danske historiske Forening 2022-23. S. 519-521.

Den danske historiske Forening Regnskab for 2022. S. 521-522.

Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 15. maj 2024. S. 522.

Den danske historiske Forenings vedtægter. S. 523.

Medvirkende ved dette hæfte. S. 524-525

Price: 250.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support