Herredømmet over Sønderjylland 1375-1404

Esben Albrectsen: Herredømmet over Sønderjylland 1375-1404. Studier over Hertugdømmets lensforhold og indre opbygning på dronning Margrethes tid. København, Den danske historiske Forening 1981, 366 sider (disputats)

Indhold:

Forord

I. Indledning

II. De holstenske grevers erhvervelse af Hertugdømmet og lensforholdet til Kongeriget
1. Overgang til holstensk styre 1375-86; Ingen forlening i 1376; Hertugdømmet uden hertug
2. Schauenburgsk len 1386-1404; Forleningen i Nyborg 1386; Aftalen i Assens 1396
3. Sammenfatning

III. Fyrster og stormænd i Sønderjylland
1. Landsherrerne; Greveslægtens forhold til Hertugdømmet 1375-97; Ordningen i 1397
2. Den holstenske adel; Bosættelse; Topografisk placering; Jordegods og andre besiddelser; Indtil 1375; 1375-1404; Højadelen
3. Hertugmagtens forvaltning; Følge og råd; Sønderjyllands drost; Lokalforvaltningen
4. Hertugmagten og Slesvig bispedømme
5. Hertugen og landet i 1397

IV. Afslutning
Ekskurs I. Jylland, Sønderjylland og Slesvig
Ekskurs II. Arven efter Segebod Krummedige og Sidsel Pedersdatter Skram
Ekskurs III. Adelens rolle ved ordningen af Holstens forhold i 1390
Ekskurs IV. Tre mænd med navnet Wulf Pogwisch ca. 1375-1400

Bilag (Kildemateriale)
1. Holstensk adel i Sønderjylland 1375-1404
2. Den indvandrede holstenske adels deltagelse i styret af Sønderjylland 1375-1404
3. Den (til Sønderjylland) indvandrede holstenske adels deltagelse i styret af Holsten 1375-1404
4. Fyrsternes råder

Bibliografi og forkortelsesliste
Kilder; Litteratur

Zusammenfassung
Register

Stamtavler
- De sidste sønderjyske hertuger af Abels slægt
- De mecklenburgske fyrster
- Den holstenske greveslægt
- Limbek
- Limbek-Ahlefeldt-Rönnow-Pogewisch
- v. Thinen-Krummedige-Juel-Sehested-Brejde-Split

Kort
- Lokaliteter omtalt i forbindelse med den holstenske adels ældste besiddelser i Sydslesvig
- Det sønderjyske krongods efter Kong Valdemars Jordebog
- Sønderjyllands herreder

Price: 75.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support