Festskrift til Kristian Erslev

Festskrift til Kristian Erslev den 28 December 1927 fra danske historikere. Udgivet af Den danske historiske Forening, København, 1927. (701 sider).

Svend Aakjær: Om det olddanske Herred og Sogn

Poul Johs. Jørgensen: Hærværksforbrydelsen i Landskabslovene

Johannes Steenstrup: De danske Runestene i deres Forhold til Landets og Folkets Historie

Lis Jacobsen: Sjælle-stenen (Med 3 Tavler)

Hugo Matthiessen: Hærvejen gennem Jylland. Introduktion til det jydske Vejnets Historie

Jørgen Olrik: Hvor laa den af Sakse i hans Danesaga omtalte Lokalitet Hylleminde?

Poul Nørlund: Jorddrotter paa Valdemarstiden

Victor Hermansen: Hallandslistens Herredsummer. Et Tolkningsforsøg

Chr. Axel Jensen: Sfragistik og Topografi. En Studie over Bygnings- og Landskabsbilleder paa danske Middelalders-Sigiller

M. Mackeprang: Middelalderlige Kirkeudvidelser

Ellen Jørgensen: De middelalderlige latinske Manuscripter i det kgl. Bibliotek

J. Oskar Andersen: Er 1527 i retslig Henseende Epokeaaret i dansk Reformationshistorie?

Georg Galster: Reynold Junges Møntmesterregnskaber 1534-1540

Eiler Nystrøm: Tyge Brahes Brud med Fædrelandet

William Christensen: Nogle Bemærkninger om den historiske Interesse hos den gamle danske Adel

Vilh. Lorenzen: En Renaissancestad (Med 2 Tavler)

Louis Bobé: Holland og Danmark

Hans Knudsen: Danske Lovs Bestemmelse om Selvejerbønders Hoveri

A. P. Tuxen: Kong Frederik IV.s personlige Indsats som Krigsherre i den store nordiske Krig

Th. A. Müller: Om Ambrosius Stubs Liv og Personlighed

Johanne Skovgaard: Schack Carl Rantzaus Ungdom og første Manddom. En biografisk Undersøgelse

Gustav Ludvig Wad: Træk af Vandalismen i Fyen

Axel Linvald: Novemberministeriets Fredsmaal

Erik Møller: London-Konferencens Hovedproblem

Holger Hjelholt: Treitschkes Overgang til Kravet om Preussens Anneksion af Hertugdømmerne

Povl Engelstoft: Skellet i dansk Historie efter 1864

Aage Friis: Ministeriet Estrup og Ophævelsen af Pragfredens Artikel V

Hans Jensen: Statshusmandsloven af 1899

P. Munch: Studiet af de sidste Aartiers Historie

Register over Person- og Stednavne. Ved J. O. Arhnung

Price: 95.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support