Vang og tægt

Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83. Forlaget BYGD, 1983. (297 sider).

Indhold:

Forord

1. Kapitel: INDLEDNING

2. Kapitel: FORSKNINGSOVERSIGT DANMARK

Afsnit A: Dyrkningssystemerne i 1600-tallet. Matriklen 1688
Afsnit B: Dyrkningssystemerne og agrarstrukturens udvikling

 

3. Kapitel: FORSKNINGSOVERSIGT EUROPA

Afsnit A: Sverige
Afsnit B: Polen
Afsnit C: Rusland
Afsnit D: Tyskland
1. Agerformer
2. Dyrkningssystemer
3. Slesvig-Holsten
Afsnit E: England
Afsnit F: Frankrig
Afsnit G: Sammenfatning

 

4. Kapitel: METODE OG FORSKNINGSTEKNIK

5. Kapitel: KILDEMATERIALET

Afsnit A: Forarbejderne til Kristian 5.s matrikel 1688
Afsnit B: Matriklen 1662
Afsnit C: Inkvisitionsprotokol 1692
Afsnit D: Indberetninger 1759
Afsnit E: Kartografiske kilder

 

6. Kapitel: DETAILANALYSER AF UDVALGTE LANDSBYER

Afsnit A: Tårnby (alsædebrug, solskifte)
Afsnit B: Valby (2-vangsbrug 1/1, bolskifte)
Afsnit C: Sønder Vestud (3-vangsbrug, bolskifte)
Afsnit D: Starreklinte (3-vangsbrug, solskifte)
Afsnit E: Brarup (3-vangsbrug, solskifte/bolskifte)
Afsnit F: Sønder Tåstrup (3-vangsbrug med 4 vange, uregelmæssigt landskifte)
Afsnit G: Harndrup (Lillebælt-system, bolskifte)
Afsnit H: Skårup-Mullerød (3-vangsbrug, uregelmæssigt landskifte)
Afsnit I: Kattrup (uregelmæssigt 3-vangsbrug)
Afsnit J: Hårmark (2-vangsbrug, 1/1)
Afsnit K: Binderup (græsmarksbrug med tægter)

7. Kapitel: DYRKNINGSSYSTEMERNE PÅ ØERNE ØST FOR STOREBÆLT

Afsnit A: Sjælland
1. Københavns amt
a) Amager
b) Sokkelund h. 
c) Smørum h.
d) Lille h.
e) Ølstykke h.
2. Hørsholm amt
3. Frederiksborg amt
4. Kronborg amt
5. Roskilde amt
a) Ramsø h.
b) Tune h.
c) Sømme h.
6. Jægerspris amt
7. Ringsted amt
8. Sorø amt
9. Antvorskov amt
10. Korsør amt
11. Kalundborg amt
12. Dragsholm amt
13. Sæbygårds amt
14. Samsø amt
15. Holbæk amt
16. Tryggevælde amt
a) Stevns og Bjæverskov h.
b) Fakse h.
17. Vordingborg amt
a) Bårse h.
b) Hammer h.
c) Tybjerg h.
Afsnit B: Møn
Afsnit C: Falster
1. Besåning af de enkelte vange 1682
2. Vangelag
Afsnit D: Lolland

8. Kapitel: DYRKNINGSSYTEMER PÅ FYN OG LANGELAND

Afsnit A: Indledning
Afsnit B: Vindinge h.
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Udsæd og landgilde 1662
3) Sognevis beskrivelse
Afsnit C: Gudme h.
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Udsæd og landgilde 1662
3) Sognevis beskrivelse
Afsnit D: Sunds h.
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Udsæd og landgilde 1662
3) Sognevis beskrivelse
Afsnit E: Åsum h.
Afsnit F: Odense h.
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Udsæd og landgilde 1662
3) Sognevis beskrivelse
Afsnit G: Sallinge h.
1) Landskab og dyrkningssystem
a) Randmorænestrøget
b) Kystområdet
c) Det nordlige morænelandskab
d) Horne Land og øerne
2) Sognevis beskrivelse
a) Randmorænestrøget
b) Kystområdet
c) Det nordlige morænelandskab
d) Horne Land og øerne
Afsnit H: Bjerge h. og Hindsholm
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Sognevis beskrivelse 
Afsnit I: Lunde, Skam og Skovby herreder
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Sognevis beskrivelse 
a) Lunde h.
b) Skam h.
c) Skovby h.
Afsnit J: Vends h.
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Sognevis beskrivelse 
Afsnit K: Båg h.
1) Landskab og dyrkningssystem
2) Sognevis beskrivelse 
Afsnit L: Det midtfynske dødisområde
Afsnit M: Langeland
1) Landskab og dyrkningssytem
2) Udsæd og landgilde 1662
3) Sognevis beskrivelse
a) Nørre h.
b) Sønder h.

. Kapitel 9: LANDGILDE OG UDSÆD PÅ FYN 1662

Afsnit A: Smør som landgildepersil 1662
Afsnit B: Øksenstaldning 1662
Afsnit C: Udsæd og landgilde af rug 1662
Afsnit D: Supplerende analyse af kulturlandskabet på Fyn ud fra Inkvisitionsprotokollen1692

10. Kapitel: DELKONKLUSION. DYRKNINGSSYSTEMER PÅ FYN 1682

11. Kapitel: DYRKNINGSSYTEMER I JYLLAND

Afsnit A: Indledning. Termonologi og kilde-problemer
Afsnit B: Riberhus amt
1. Møgeltønder birk
2. Lø h.
3. Hviding h.
4. Frøs h.
5. Kalvslund h.
6. Gørding h.
7. Malt h.
8. Skast h.
9. Vester Horne h.
Afsnit C: Koldinghus amt
1. Nørvang h.
2. Tørrild h.
3. Slavs h.
4. Jerlev h.
5. Andst h.
6. Elbo h.
7. Holmans h.
8. Brusk h.
Afsnit D: Lundenæs amt
1. Øster Horne h.
2. Nørre Horne h.
3. Bølling h.
4. Hammerum h.
5. Hjerm h.
Afsnit E: Bøvling amt
1. Hind h.
2. Ulfborg h.
3. Ginding h.
4. Vandfuld h.
5. Skodborg h.
Afsnit F: Stjernholm amt
1. Bjerre h.
2. Hatting h.
3. Nim h.
Afsnit G: Åkær amt
Afsnit H: Skandeborg amt
1. Voer h.
2. Tyrsting h.
3. Hjelmslev h.
4. Sabro h.
5. Framlev h.
Afsnit I: Havreballegårds amt
1. Ning h.
2. Hasle og Vester Lisbjerg herreder
Afsnit J: Kalø amt
1. Sønderhald h.
2. Djurs Nørre og Sønder h.
3. Mols h.
4. Øster Lisbjerg h.
Afsnit K: Mariager Klosters amt
Afsnit L: Silkeborg amt
1. Hids h.
2. Vrads h.
3. Lysgård h.
4. Gjern h.
Afsnit M: Dronningborg amt
1. Sønderlyng h.
2. Nørhald, Støvring, Gjerlev og Onsild herreder
3. Galten h.
4. Houlbjerg h.
5. Rougsø h.
Afsnit N: Skivehus amt
Afsnit O: Halds amt
Afsnit P: Ålborghus amt
Afsnit Q: Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter
1. Horns h.
2. Vennebjerg h.
3. Børglum h.
4. Jerslev h.
5. Kær h.
6. Hvetbo h.
7. Øster Han h.
8. Vester Han h.
Afsnit R: Dueholm, Ørum og Vestervig amter
1. Hundborg, Hillerslev, Hassing og Refs herreder
2. Mors Nørre og Sønder h.

12. Kapitel: SAMMENFATNING OG KONKLUSION

Summay

 

Oversigt over benyttet utrykt materiale
Litteraturfortegnelse
Stednavneregister
Personnavneregister
Sagsregister

FORTEGNELSE OVER KORT OG FIGURER

Figur 1: Europas dyrkningssystemer ca. 1650
Figur 1a: Sveriges dyrkningssystemer ca. 1650
Figur 2: Danmarks administrative inddeling 1688
Figur 3: Tårnby 1682. Dyrkningssystem
Figur 4: Tårnby 1803. Foto af J. H. E. Krügers kort
Figur 5: Tårnby 1803. Udtegning af fig. 4
Figur 6: Tårnby 1682. Bonitet
Figur 7: Valby1682. Dyrkningssystem
Figur 8: Valby 1682. Bonitet
Figur 9: Valby 1682. Ås nr. 25
Figur 10: Sønder Vestud 1682. Dyrkningssystem
Figur 11: Sønder Vestud 1682. Dyrkningssystem + højdekurver
Figur 12: Sønder Vestud 1682. Bonitet
Figur 13: Starreklinte 1682. Dyrkningssystem
Figur 14: Starreklinte1682. Bonitet
Figur 15: Brarup 1682. Dyrkningssystem
Figur 15a: Præstegårdsjorder på Falster
Figur 15b: Eskilstrup 1682
Figur 16: Sønder Tåstrup 1682. Dyrkningssystem
Figur 17: Sønder Tåstrup 1682. Bytomten
Figur 18: Sønder Tåstrup 1682. Bonitet
Figur 18a: Udsnit af MK 1798
Figur 19: Harndrup 1682. Dyrkningssystem
Figur 20: Harndrup 1682. Landskifte
Figur 20a: Harndrup 1682. Bytomten
Figur 21: Skårup-Mullerød 1682. Dyrkningssystem
Figur 22: Skårup-Mullerød 1682. Jordfordeling
Figur 22a: Skårup 1682. Bytomten 
Figur 23: Kattrup 1780/ 1683. Dyrkningssystem
Figur 24: Hårmark 1683. Dyrkningssystem
Figur 25: Binderup 1683. Dyrkningssystem
Figur 26: Rug-landgilde i Roskilde Len 1662
Figur 27: Kongetiendens sammensætning på Sjælland
Figur 28: Møn 1682
Figur 29: Falster 1682
Figur 30: Vindinge herred 1682
Figur 31: Gudme herred 1682
Figur 32: Sunds herred 1682
Figur 33: Åsum herred 1682
Figur 34: Odense herred 1682
Figur 35: Sallinge herred 1682
Figur 36: Bjerge herred 1682
Figur 37: Skovby, Skam og Lunde herreder 1682
Figur 38: Vends herred 1682
Figur 39: Båg herred 1682
Figur 40: Det midtfynske dødisområde 1682
Figur 41: Langelands Nørre herred 1682
Figur 41a: Vangesystem i Sdr. Longelse
Figur 42: Langelands Sønder herred 1682
Figur 43: Smør-landgilde 1662
Figur 44: Smør-Landgilde 1662 i % af landgilde-hartkorn
Figur 45: Øksenstaldning 1662
Figur 46: Rug-udsæd 1662
Figur 47: Rug-udsæd 1662 i % af samlet udsæd
Figur 48: Rug-landgilde 1662
Figur 49: Dyrkningssystemer. Fyn 1682
Figur 50: Erslev 1683. Dyrkningssystem
Figur 51: Dyrkningssystemer Danmark 1682/83. Oversigtskort
Figur 52: Dyrkningssystemer Danmark 1682/83
     Kartografisk fremstilling af hver landsbys dyrkningssystem
Price: 75.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support